piątek, 6 lipca 2012

WikiAdd 1.0 prezentacja działania programu

Prezentacja działania programu WikiAdd 1.0 Program służy do masowego dodawania artykułów z linkami na stronach opartych o skrypt Mediawiki. Obsługuje {spintax}, dodawanie przez proxy i definiowanie własnych useragents. Program jest wielowątkowy i pozwala na ustawienie max 10 wątków. Program może być uruchamiany bez ograniczeń ilościowych w obrębie 1 komputera.